Dezvoltarea economică a zonei Munţilor Apuseni din judeţul Alba în dezbatere la Cîmpeni

Din seria dezbaterilor organizate de Consiliul Județean Alba, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba privind perspectivele de dezvoltare în domeniul investiţiilor şi al forţei de muncă în judeţul Alba pentru perioada 2018 – 2023, a avut loc la sediul Primăriei Oraşului Cîmpeni, în data de 10 iulie 2018, o întâlnire pe tema perspectivelor de dezvoltare a zonei Munţilor Apuseni din judeţul Alba prin prisma sectoarelor economice cu potenţial de dezvoltare în zonă şi a pregătirii forţei de muncă. Evenimentul a reunit agenţi economici, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice locale şi instituţii publice din zona Munţilor Apuseni.


Temele abordate au fost: impactul declinului demografic asupra dezvoltării zonei, dezvoltarea infrastructurii rutiere, a infrastructurii de informare turistică, perspectivele de dezvoltare a diferitelor sectoare ale economiei existente în zonă, tipuri de turism care pot fi dezvoltate în zonă, precum turism speologic de masă sau specializat, dezvoltarea de pachete turistice pentru zona Munţilor Apuseni ca destinaţie turistică, oportunitatea dezvoltării de parteneriate public-private. De asemenea, a fost abordat conceptul de economie montană care presupune dezvoltarea integrată a zonei, luând în considerare specificul natural şi posibilităţile de dezvoltare socio-economică a zonei.