Date generale despre
Asociația pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba

DENUMIREA: Asociația pentru Dezvoltare Socio - Economică Alba (A.D.S.E.A)
CUI: 35372414
FORMA JURIDICĂ: Asociaţie constituită în baza OG.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile
ADRESA: Cugir, str. Victoriei nr.8A, Jud. ALBA
REPREZENTANT LEGAL: Emil-Nicolae Muntean, Preşedinte
PERSOANA DE CONTACT: Lenica Bucur, Secretar general
MEMBRI ASOCIAȚIEI: Consiliul Judeţean Alba, Parcul Industrial Cugir S. A., Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea Politehnică Timişoara

Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Eonomică Alba este o organizație care își propune să contribuie la dezvoltarea economico-socială a județului Alba prin realizarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, precum și alte activități circumscrise.


Misiunea noastră principală este de a facilita absorbția fondurilor europene, dar și a altor tipuri de finanțări în parteneriat cu instituţii şi organizaţii de nivel local, regional, european, în vederea dezvoltării socio-economice a județului Alba.


Apreciem că adoptarea unor valori/strategii și transformarea lor în proiecte de succes, pe termen lung, reprezintă un sprijin pentru întreg judeţul, a cărui necesităţi sunt abordate cu prioritate în formularea obiectivelor şi măsurilor de dezvoltare.


Proiectele noastre au scopul de a genera un suflu înnoitor, în vederea dezvoltării socio-economice a judeţului. În scopul îmdeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată Asociația, realizăm parteneriate, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, organizaţii fără scop patrimonial.

Domenii de interes

 • dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;
 • promovarea şi dezvoltarea mediului de afaceri, în special în domeniul automotive;
 • promovarea intereselor judeţului Alba la nivel local, regional şi european;
 • dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o dezvoltare durabilă a comunităţilor locale în domeniile economic, social și educație, dezvoltare comunitară, tineret, energii regenerabile, cercetare, inovare, dezvoltare durabilă, schimburi interregionale și transfrontaliere.

Activități

 • formare profesională pentru adulți (șomeri, angajați, angajatori, persoane în căutarea unui loc de muncă, personal din O.N.G.-uri și administrație);
 • încheierea de parteneriate cu instituții de învățământ și alte organisme de formare profesională continuă pentru adulți, în vederea dezvoltării de proiecte comune;
 • dezvoltarea de servicii integrate de informare, consiliere și mediere pe piața muncii;
 • organizarea de campanii de informare privind piața muncii precum și stimularea mobilității geografice pentru ocupare profesională;
 • încheierea de parteneriate cu organizații române sau străine pentru implementarea de proiecte comune;
 • consultanță pentru mediul de afaceri;
 • colaborarea cu autorități ale administrației publice locale și cu asociații de dezvoltare intercomunitară;
 • organizarea de schimburi de experiență în domeniile de competență pentru O.N.G., A.P.L., mediu privat, mediu educațional;
 • constituirea de baze de date referitoare la oportunități de dezvoltare locală;
 • elaborarea de studii, analize, cercetări și strategii sectoriale;
 • asigurarea funcţionării Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare și Formare Profesională (CROFP) ca structură funcțională în cadrul Asociației.