Cine suntem?

Despre noi

Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba (ADSEA) a fost constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015, prin Încheierea Judecătoriei Alba Iulia nr. 3291/CC/2015. ADSEA are ca membri Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, Parcul Industrial Cugir S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Universitatea Politehnică Timișoara. Asociaţia are sediul in oraşul Cugir, str. Victoriei nr. 8A, Jud. ALBA şi este reprezentată prin Preşedinte al Asociaţiei domnul Emil Nicolae Muntean.

Asociaţia a fost iniţiată în contextul sustenabilităţii proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007–2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de intervenţie 5.1 ”Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele  în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” implementat de Consiliul Judeţean Alba în calitate de beneficiar în cadrul unui consorţiu partenerial interregional.


În perioada implementării proiectului (4 aprilie 2014 - 15 decembrie 2015) a fost înfiinţat Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare și Formare Profesională Cugir (CROFP). Centrul dispune de săli de curs, staţii grafice pentru proiectare industrială şi un atelier de practică dotat cu maşini-unelte cu comandă numerică şi maşină de măsurat în coordonate 3D.


În vederea atingerii obiectivelor propuse A.D.S.E.A are în vedere următoarele:

- concepe, organizează, promovează şi desfăşoară  activități  şi proiecte ce urmăresc pregătirea, formarea  şi dezvoltarea continuă a tinerilor şi a adulților la nivel personal şi profesional;
- se implică în derularea de proiecte de dezvoltare culturală, educațională, socială şi economică în diferite zone de interes pe plan local, naţional şi internaţional;
- promovează  valorile care  țin de egalitatea de  şansă  a membrilor comunității şi promovează activități de combatere a excluziunii sociale;
- organizează întâlniri informative privind apelurile de proiecte cu sprijinul reprezentanţilor Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru;
- se implică, alături de Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în organizarea evenimentelor şi întâlnirilor publice privind perspectivele de dezvoltare în domeniul investiţiilor şi al forţei de muncă în judeţul Alba pentru perioada 2018 - 2023;
- derulează campanii de promovare a învăţământului tehnic, fiind organizatorul Conferinţei Multidisciplinare „Profesorul Ion D. Lăzărescu, fondatorul şcolii româneşti de teoria aşchierii”.


Realizarea obiectivelor şi a indicatorilor propuşi în proiectele în curs de implementare şi în activităţile finalizate cu succes se datorează profesionalismului şi relaţiei dezvoltate cu mediul instituţional, social, economic, la nivel local şi internaţional, prin parteneriatele încheiate, la care se adaugă permanenta preocupare privind instruirea, dezvoltarea personală şi profesională a personalului propriu.

Membrii fondatori

ADSEA reprezintă o asociere instituţională reprezentativă la nivel judeţean şi interregional, şi deţine un rol important în ceea ce priveşte relaţia dintre mediul economic, instituţiile de cercetare, instituţiile de formare şi mediul şcolar.

Consiliul Judeţean ALBA

Piaţa I. I. C. Brătianu nr.1, Alba Iulia,
prin Preşedinte Ion DUMITREL

Universitatea Politehnica Timișoara

Piața Victoriei, nr. 2, Timișoara, judeţul Timiș,
prin Rector prof. univ. dr. ing. Viorel Aurel Șerban

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba
prin Rector prof. univ. dr. Valer-Daniel Breaz

Societatea Parcul Industrial Cugir S.A.

str. Victoriei nr. 8A, Cugir, judeţul Alba
prin Director general dr. ing. Emil Nicolae Muntean

Echipa noastră

ADSEA pune la dispoziție personal specializat, cu experienţă în cadrul proiectelor cu finanţare locală, naţională, europeană, format din experţi în: consiliere, formare şi orientare profesională, antreprenoriat, autorizare şi organizare examene, precum şi: psiholog, analist IT, consilier juridic, expert resurse umane, cadre didactice universitare.

 • Dr. Ing. Emil Nicolae MUNTEAN, președinte
 • Marian-Florin AITAI, vicepreședinte (membru CD)
 • conf. univ.dr. Sorin-Ioan DEACONU, membru CD
 • prof.univ.dr. Maria POPA, membru CD
 • Lenica BUCUR, secretar general
 • Androne Elisabeta-Ana, membru AG
 • prof. univ.dr. Șerban Viorel-Aurel, membru AG
 • conf.univ.dr. Dragolea Larisa-Loredana, membru AG
 • Timiș Loredana-Rodica, membru AG
 • Ioana Coroamă, responsabil resurse umane
 • Roxana Laura Roman, secretar
 • Corneliu Petru Breaz, trezorier

Lectori colaboratori

Micaciu Alexandru Cătălin
Simu Cristian
Scrob Nicoale
Ivan Gheorghe
Jidveian Adriana Georgeta

Pănoiu Manuela
Muscalagiu Ionel
Cunţan Corina Daniela
Diniş Corina Maria