De ce să ne alegi?

Asociaţia, prin membrii fondatori, poate să faciliteze dezvoltarea unor măsuri şi intervenţii la nivel local, regional, naţional în ceea ce priveşte corelarea învăţământului cu nevoile pieţei muncii, dezvoltarea economică, îmbunătăţirea pregătirii practice a cursanţilor, modificarea sau îmbunătăţirea curriculelor, a modului de lucru între firme ca angajatori şi furnizorii de formare, publici sau privaţi.


Asociaţia poate deveni un militant local pentru promovarea unor forme inovative, adaptate de la nivel european în domeniul pregătirii profesionale prin:

  • Identificarea nevoii de fortă de muncă calificată la nivelul companiilor;
  • Furnizarea de formare profesională continuă;
  • Facilitarea încadrării în muncă şi stimularea mobilităţii forţei de muncă.


ADSEA dispune de infrastructura şi echipamentele didactice moderne necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de formare profesională şi practică de specialitate şi poate asigura un ambient potrivit, condiţii didactico-materiale la standarde europene, deţinând locaţii, săli de curs amenajate cu mobilier nou, modular, dotate cu aparatură electronică, sisteme de sonorizare, calculatoare conectate la internet.

Dotări